Sbor dobrovolných hasičů Onšov

Bleskově
/07 03 2019/
23.3.2019 proběhne brigáda na pálení klestu v Těškovicích. Sraz v 8:00 u hasičárny, nebo rovnou v lese.
/16 01 2019/
Pozor změna! Výroční valná hromada 19. ledna 2019 začíná již v 19:00 h. Přijďte včas.
/13 03 2018/
Nové průklazy - foto, kdo chce dát fotku na průkaz, bude se fotit dne 17.3.18 od 14.00
/29 12 2017/
Výroční schůze 20.1.2018, maškara 10.2.2018, hasičský ples 23.2.2018
/17 01 2017/
Na stránkách je pozvánka na výroční schůzi, dne 21.1. od 19.00 hodin
/10 06 2016/
Odjezd na dnešní soutěž v 18.00 Onšov ;18:10. Martinice ; 18:15 Košetice

Z historie sboru dobrovolných hasičů

Čerpáno z příručky 750 let obce Onšov.


Sbor dobrovolných hasičů slavil v roce 2002 95. výročí založení

"zřízen byl v Onšově 18. července 1907, kdy byla odbývána ustavující schůze a výnosem c. a k. místodržitelství v Praze 1. srpna 1907 č. 230678 povolen. Mocnou pohnutkou ke zřízení sboru byl poslední požár způsobený bleskem dne 13. června 1907."

Požár tehdy zničil domek č.18 (u Jančů) náležející zedníku Brožovi:

"Po parném a dusném dni strhla se v 21 hodin prudká bouře nad vesnicí a po trojím zahřmění nad vesnicí sjel blesk do tohoto stavení. Domácí již spali a teprve praskotem hořícího krovu byli probuzeni. Hned po udeření ustal vítr, ale spustil se hustý déšť, a jen díky této okolnosti lze děkovat, že oheň zůstal omezen jen na hořící stavení. Jinak při nedostatku vody (rybníček na návsi byl vypuštěn) a hasičského náčiní by se sotva uchránila před ohněm okolní stavení.Toho roku bývaly ve zdejším kraji časté a prudké bouře a skoro pokaždé zapálil blesk nějaké stavení nebo roztříštil stromy".

Přípravné práce pro založení sboru dobrovolných hasičů vykonal pan učitel Voslář, který byl také prvním cvičitelem sboru. Zakládajícími členy byli pánové Hudík, Volf, Čermák, Vodrážka, Vondráček, Kratochvíl, Hanousek, Trmal, Most, Rathan, Maleček, Kulík, Borek, Kovářík, Suk. Zpočátku bylo ve sboru 23 členů. Ve schůzi "osadního výboru onšovského" dne 24.července 1907 byla projednána koupě stříkačky a výzbroje se zástupcem firmy "Ústřední prodejna stříkaček hasičských a tělovýchovných potřeb" na Smíchově a dne 15. září 1907 smlouva uzavřena.

"Stroj zhotovený přesně podle předpisu "Zemské ústřední hasičské jednoty Království českého" je z továrny R.A. Smekal na Smíchově a dodán byl výše zmíněnou prodejnou spolu s výzbrojí pro mužstvo v ceně 3000 korun, v němž byl zahrnut obnos za stříkačku ve výši asi 1800 korun".

Starostou sboru se stal Josef Borek, jednatelem a velitelem Josef Voslář, náměstkem starosty Jaroslav Kameš, pokladníkem Josef Voslář, dozorcem náčiní Jan Kameš. Ve výboru působili dále František Samek, Josef Paťha, Karel Boháček, Alois Maleček, Josef Most, Josef Svoboda, Josef Brož, Jan Matějka, Augustin Hoda a František Vondráček.

Po zřízení sboru dobrovolných hasičů bylo třeba postavit kůlnu pro stříkačku a jiné náčiní.Stavba trvala od května do srpna 1908 a celkový náklad kolem 1100 korun byl hrazen částečně dobrovolnými příspěvky od jednotlivců i sousedních obcí, částečně "obecnými přirážkami" obce Onšov.

Roku 1970 došlo ke sloučení se sbory z Těškovic a Chlov. Od roku 1970 pracoval výbor v tomto složení: předseda - Josef Kapek, velitel - Karel Maleček, zástupce velitele - Josef Petrů, místopředseda - Jan Hanousek a hospodář - Jaroslav Kameš. V roce 1977 byl zvolen nový výbor, v jehož čele stanul předseda Karel Maleček. Místopředsedou byl zvolen Josef Petrů, čestným místopředsedou Josef Kapek, referentem pro výchovnou a politickou práci Miloslav Drahozal, preventistou Stanislav Radina, organizačním referentem Václav Boháček, jednatelem Jaroslav Příhoda, hospodářem Jaroslav Kameš, materiálně-technickým referentem František Ješátko, referentem branné výchovy a civilní ochrany Josef Burda, referentem mládeže Karel Hanousek, strojníkem Josef Vodrážka, členy výboru Vlastislav Borek a Antonín Matějíček, revizory účtů Josef Hošek a František Zelenka.

Ačkoliv v roce 1971 byla původní budova požární zbrojnice nahozena novým brizolitem, po šesti letech v roce 1977 byla zahájena stavba nové požární zbrojnice, kterou se podařilo dokončit v roce 1981.

V roce 2000 byla na budovu zbrojnice umístěna elektrická siréna civilní ochrany (CO). Od ledna 2002 je sbor zařazen jako JPO III (jednotka požární ochrany) v požárním poplachovém plánu okresu. Z toho vyplývá řada výhod, ale i povinností. Jednotka musí vyjíždět do 10 minut od vyhlášení poplachu. V případě živelných pohrom a katastrof by zasahovala i v jiných okresech republiky. Tomu je podřízen její výcvik a vybavení.V roce 1976 byla vytvořena družstva žen a dorostu.

Od roku 1980, kdy bylo vytvořeno první družstvo mladých požárníků, se zúčastňuje pravidelně všech soutěží pořádaných v rámci okresu.

Původní listina o založení
Úprava garáže

garaz

Zatahování Lucky a Martina

zatahovani_martin

Zatahování Petry a Radka

zatahovani_petra

... Nejnovější anketa ...

Na jakou akci se nejvíce těšíte?
Výroční schůze
-[3]
Hasičský ples
-[1]
Maškara
-[4]
Okrsková soutěž
-[4]
Pouť
-[25]
Celkem hlasů: 37
Vytvořena: 8. 1. 2017
... Přihlášení pro redaktory ...